De helägda dotterbolagen är:
Elteknik Svenska AB.
Suncotech AB.

Klicka för att komma till Suncotechs webbsida
Utvecklar,låter tillverka och säljer utrustninga för hantering av pappersmassabalar och pappersrullar till cellulosaindustrier.
***
Klicka för att komma till Eltekniks webbsida
Utvecklar,tillverkar och säljer system för styrning av industriella tillverkningsmaskiner.Industriell IT är ett viktigt verktyg för verksamheten.
***


Marinteknik i Sundsvall AB
Axvägen 10
85006 Sundsvall
| Tel:060-166000
| Fax:060-174246
| info@marinteknikisundsvall.se